Vítáme Vás

Česká glaukomová společnost
 
pořádá

 

XIII.
 

KONGRES ČESKÉ GLAUKOMOVÉ SPOLEČNOSTI
s mezinárodní účastí

 
4. - 6. dubna 2024
 
Kongresové centrum ALDIS
HRADEC KRÁLOVÉ

 


Kongres je garantován Českou oftalmologickou společností ČLS JEP.


 


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena 10 kredity pro lékaře.
Přidělené kredity budou lékařům automaticky připsány do jejich osobního účtu celoživotního vzdělávání ČLK.
Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.