Slovo úvodem

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,
 

dovolte mi, abych Vás jménem výboru České glaukomové společnosti pozval na tradiční dubnový Kongres ČGS, tentokrát v příjemném prostředí Hradce Králové.

Po odborné stránce jsme se pro Vás jako obyčejně snažili připravit zajímavý program. Celý čtvrteční den bude zaměřen na odborné kurzy a workshopy, detailně cílené na vybranou problematiku oboru. Dále v programu kongresu nebude chybět zamyšlení nad současnými možnostmi v diagnostice glaukomového onemocnění. Zmíněny budou všechny možnosti léčby onemocnění a jejich role. Zájemci o chirurgickou léčbu glaukomu najdou v programu sekce s novinkami, zvláště v oblasti minimálně invazivní chirurgie glaukomu.

Přejme si, aby toto jarní setkání splnilo naše očekávání a stalo se zdrojem cenných informací, které budeme moci převést do každodenní praxe.

Dovolte mi poděkovat všem, kteří se na přípravě a realizaci tohoto kongresu podílejí.

 

Těším se na setkání s Vámi v Hradci Králové
 

Marek Fichtl

prezident kongresu